ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Прием

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023 - 2024 ГОДИНА

1. ПРОФЕСИЯ Монтьор на селскостопанска техника от СПЕЦИАЛНОСТ  Механизация на селското стопанство

 

2. ПРОФЕСИЯ Спедитор  - логистик от СПЕЦИАЛНОСТ Спедиция, транспортна и складова логистика

 

!!!ВАЖНИ ДАТИ!!!

 

Първи етап на класиране:

05-07 юли 2023г. –подаване на документи за участие в класиране

13-15 юли 2023г. – записване на класираните учениците на първи етап

Втори етап на класиране:

13-15 юли 2023г. –подаване заявление за участие във втори етап на класиране

21-22 юли 2023г. –записване на ученици, класирани на втори етап

Трети етап на класиране:

26-27 юли 2023г. –подаване на документи за класиране в трети етап

01-02 август 2023г. – записване на ученици, класирани на трети етап

Четвърти етап на класиране:

07-08 август 2023г. –подаване на документи за класиране в четвърти етап

11-14 август 2023г. – записване на ученици, класирани на четвърти етап