ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Прием

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

Обявява прием след завършено основно образование (след VІІ клас) по следните специалности:

Дуална форма на обучение (обучение чрез работа)

                      1. Експлоатация на автомобилния транспорт

                               Професия  Организатор по експлоатация на автомобилния

                                                  транспорт

                     2. Трайни насаждения

                             Професия Техник – растениевъд

 

Дневна форма на обучение

                     3. Механизация на селското стопанство

                            Професия Монтьор на селскостопанска техника