ПГ "Марин Попов"

Професионална гимназия в град Севлиево

Основно меню

 

ПГ Марин Попов, Севлиево е създадена през 2013 година. Издадена е Заповед с № РД-14-64 от 11.07. 2013 година на министъра на образованието и науката. Гимназията е приемник на 2 училища – ПГМСС „Марин Попов“ и ПГКМП – Севлиево.

Средствата за финасиране на училището се осигуряват от Общината. Учебните занятия на учениците се провеждат в една смяна. Обучение се извършва в дневна, дуална и самостоятелна форма.

Гимназията е единственото професионално училище, на територията на област Габрово, със селскостопанска насоченост.

В учебното заведение се обучават квалифицирани кадри в областта на земеделието, аграрните технологии, транспорта, спедицията и логистиката.

 В училището се провежда обучение на монтьори, техници, фермери, механизатори на селскостопанска техника, спедитор-логистик, организатор на автомобилния транспорт, водачи на МПС кат. В, С, Ткт, Твк, Твк-З

Учебното заведение разполага с музей на селското стопанство, единствен за Северна България.

Успешно се поддържат създаденитe добри връзки с местния бизнес за провеждане на практическите занятия в реалните производствени условия на "Хамбергер - България" ЕООД „Идеал Стандарт – Видима” АД – Завод за производство на санитарна керамика, „Шенкер" ЕООД, "Чакала" ЕООД, ЗППК "Росица", автосервизи, производствени и земеделски  кооперации и др.

 

Специалност - Механизация селското стопанство
Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе! Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да ...
Специалност - Експлоатация на автомобилния транспорт
Професия: Организатор на автомобилния транспорт ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Автомобилния транспорт? Той осигурява мобилност на хората, обслужва бизнеса чрез превоз на суровини и стоки, затова от съществено значение е добрата организация и управление. В сравнение с другите видове транспорт той ...
Специалност - Спедиция, транспорт и складова логистика
Професия: Спедитор - логистика Предимства: Практически ориентирано обучение по нова професия "Спедитор-логистик" Специалността „Спедиция, транспортна и складова логистика“ гарантира придобиването на широкопрофилна компетентност и дава множество възможности за ...
Актуални новини