ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ

ЗА УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА

1. ПРОФЕСИЯ Монтьор на селскостопанска техника от СПЕЦИАЛНОСТ  Механизация на селското стопанство

 

2. ПРОФЕСИЯ Спедитор  - логистик от СПЕЦИАЛНОСТ Спедиция, транспортна и складова логистика

 

!!!ВАЖНИ ДАТИ!!!

 

Първи етап на класиране:

05-07 юли 2022г. –подаване на документи за участие в приема

13-15 юли 2022г. – записване на учениците,приети на първи етап

Втори етап на класиране:

13-15 юли 2022г. –подаване заявление за участие във втори етап

21-22 юли 2022г. –записване на ученици,приети на втори етап

Трети етап на класиране:

26-27 юли 2022г. –подаване на документи за участие в трети етап

01-02 август 2022г. – записване на ученици, приети на трети етап

 

 

Документи за записване:

1.Заявление до директора (по образец) от ученик и неговият родител/настойник

2.Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверение за признато основно образование

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика