ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Записването на учениците ще се извършва в кабинет № 14 от 08,30часа до 17,00 часа

!!!ВАЖНИ ДАТИ!!!

 

Първи етап на класиране:

03-07 юли 2020г. –подаване на документи за участие в приема

До 16 юли 2020г. – записване на учениците,приети на първи етап

Втори етап на класиране:

До 16 юли 2020г. –подаване заявление за участие във втори етап

До 22 юли 2020г. –записване на ученици,приети на втори етап

Трети етап на класиране:

24-27 юли 2020г. –подаване на документи за участие в трети етап

До 30 юли 2020г. – записване на ученици, приети на трети етап

 

 

Документи за записване:

1.Заявление до директора (по образец) от ученик и неговият родител/настойник

2.Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверение за признато основно образование

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика