ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Механизация на селското стопанство

Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе!

Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на тези съвременни машини.

Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира вашата реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.

Изучавате:

 • Трактори и автомобили;
 • Селскостопански машини;
 • Експлоатация на земеделска техника;
 • Диагностика и ремонт;
 • Работа с машинно-тракторни агрегати.

Добивате умения за:

 • работа с различни видове машинно-тракторни агрегати при отглеждането на земеделски култури и селскостопански животни;
 • диагностика и ремонт на всички видове автомобилна и селскостопанска техника;
 • работа с компютър и владеене на чужди езици.

Получавате:

 • диплома за средно образование след завършен 12 клас и успешно положени държавни зрелостни изпити;
 • свидетелство за II степен на професионална квалификация след завършен 12 клас и успешно положени държавни изпити;
 • свидетелство за управление на МПС:
  • Водач на МПС - Категория "В";
  • Водач на МПС - категория "Ткт" /трактор с ремарке/;
  • Документ за работа с колесни и верижни трактори категория "Твк";
  • Документ за работа със самоходна земеделска техника категория "Твк-З".

ОБУЧЕНИЕТО Е БЕЗПЛАТНО

Можете да се реализирате като:

 • монтьор на леки и товарни автомобили;
 • монтьор на селскостопанска техника;
 • механизатор, работещ с трактори и селскостопански машини;
 • консултант-продавач във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника и резервни части за нея.

 Полученото образование и професионални компетенции дават възможност  за продължаване обучението в колежи и висши училища.