ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

"Ръка за ръка към познания, умения и успех" - Програма Еразъм+

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ,

 

Дейностите по Проект по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз на Професионална гимназия „Марин Попов“ – Севлиево Ръка за ръка към познания, умения и успех" завършиха. Какво се случи в гр. Сарагоса, Испания ще разберете като последвате линка 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=566334034675880&id=100038978642950    

 

Представяне изпълнението на дейностите по проекта     - 13.10.2021г.

  

 

Уважаеми ученици,

 

Започва поредното предизвикателство наречено

Ръка за ръка към познания, умения и успех"

Проект по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз

на Професионална гимназия „Марин Попов“ – Севлиево

 

Не пропускайте възможността да работите и опознаете културата и историята

на гр. Сарагоса, Испания

 

ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078103 

"РЪКА ЗА РЪКА КЪМ ПОЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И УСПЕХ"

 

Защо да участвам в проекта?

Целта на проекта е учениците от Професионална гимназия „Марин Попов“, гр. Севлиево да подобрят и доразвият практическите си умения и езикови компетентности  чрез практика в реална работна среда.

Предварителна подготовка

Преди провеждането на практиката в чужбина, участниците в проекта ще се обучават допълнително по испански език и културна подготовка, свързана със страната домакин Испания.

Практика

Всички бенефициенти по проекта ще проведат своята работна практика в рамките на четири работни седмици в град Сарагоса, Испания във фирми, свързани с механзация на селскостопанска техника. По време на практиката ще се запознаят с природни, географски и културни забележителности на град Сарагоса и околността.

Сертифициране

Успешно завършилите предварителната подготовка и практиката в чужбина ще получат следните документи:

 • Сертификат за проведено езиково обучение;
 • Сертификат EUROPASS MOBILITY;
 • Оценка по производствена практика за учебната 2020/2021 година

Участинците в проекта ще усвоят и използват знания, умения и квалификации улесняващи персоналното им развитие, ще увеличат пригодността си за заетост и ще могат успешно да се реализират на Европейския трудов пазар.

 

!!!ВСИЧКИ РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ТРАНСПОРТ, НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНЕНЕ СА ЗА СМЕТКА НА ПРОЕКТА И СА

БЕЗПЛАТНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ!!!

 

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЕКТ 2020-1-BG01-KA102-078103  "Ръка за ръка към познания, умения и успех"  ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ?

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗА ПОДБОР НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА В ГР. САРАГОСА, ИСПАНИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Конкурсът ще избере осемнадесет ученици, които ще се обучават практически един месец в реални производствени условия във фирми по механизация на земеделска техника

КРИТЕРИИ:

 • Да са ученици дневна форма на обучение / 10-12 клас / в ПГ „Марин Попов“ през учебната 2020/2021 г.;
 • Да са навършили 16 години;
 • Да могат да работят в екип.

 

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ПОДБОР

 

ПЪРВИ ЕТАП – подбор по документи

 

Подаване на документи – срок до 18.01.2021 г.

 

 • Заявление(по образец)
 • Мотивационно писмо
 • Справка от класен ръководител за успех, отсъствия, наказания, награди, участие в извънкласни форми и дейности за издигане престижа на ПГ „Марин Попов“
 • Декларация за информирано съгласие

 

ВТОРИ ЕТАП – събеседване

 •  Справка от преподавателя по английски език;
 • Интервю


  Бланките се получават от  инж. Наталия Иванова – заместник директор УВД. Попълват се четливо и се предават на инж. Наталия Иванова ЗДУПД в указания срок.

СЪОБЩЕНИЕ