ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Училищен екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

инж. Нели Петрова Христова

Директор

инж. Наталия Анатолиевна Иванова

Заместник директор УПД

Ивелина Михаилова Петрова

Педагогически съветник

Марияна Атанасова Цонева

Старши учител – Български език и литература

Красимира Николова Данаилова

Старши учител – Английски език

Христина Георгиева Маринова

Учител - Руски език

Данаил Пенков Дончев

Старши учител – Математика

Нели Петкова Монева

Старши учител – Информационни технологии

Стефан Ванев Монев

Старши учител – География и икономика

Марина Златкова Димитрова

Учител – История и цивилизация, Философия

Даниела Ненова Калчева

Старши учител – Физическа култура и спорт

Даниела Радкова Пенкова

Старши учител практическо обучение – професионално направление "Растениевъдство и жовотновъдство"

Николай Георгиев Георгиев

Учител практическо обучение – професионално направление "Растениевъдство и животновъдство"

Стела Христова Терзиева

Старши учител практическо обучение - професионално направление "Растениевъдство и животновъдство"

Емил Андреев Горанов

Учител теоретично обучение  - професионално направление "Транспортни услуги"

инж. Станимир Георгиев Тодоров

Учител практическо обучение - инструктор на МПС

Стефчо Николов Минчев

Старши възпитател- общежитие

Елена Христофорова Колева

Старши възпитател-общежитие

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Веселина Колева Христова

Технически сътрудник

Росица Иванова Христова

Домакин
Надежда Христова Паришева

Хигиенист

Златко Димитров Златков

Шофьор - механик, училищен автобус

Станимир  Иванов Цингилев

Механик

   
Моника Красимирова Петкова Образователен медиатор