ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Самостоятелна форма

 

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 13.11.2023г.

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНАА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО  12.02.2024 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 15.04.2024 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ VІІІ - ХІ КЛАС - НАЧАЛО10.06.2024 г.

 

!!!ВАЖНО!!!

 

 За всяка изпитна сесия учениците заявяват писмено участието си.

При неподадено заявление за явяване на изпити, учениците не се включват в графика на изпитната сесия.

 

ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - 

РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

НОЕМВРИ 2023 г. - ДЕКЕМВРИ 2023 г.
             
дата учебен предмет Вид подготовка клас начален час уч.кабинет с видеонаб-людение Име, фамилия на ученика
13.11.2023 Български език и литература  ООП 9 14.30 16 Давид Илиев
12 Симона Маринова
14.11.2023 Английски език ООП 9  14.30  16 Давид Илиев
Чужд език по професията - английски език ОбПП 12 Симона Маринова
15.11.2023 Математика ООП 9 14.30 16 Давид Илиев
12 Симона Маринова
16.11.2023 Информационни технологии ООП 9 14.30 19 Давид Илиев
Електротехника и електроника СПП 12 16 Симона Маринова
17.11.2023 История и цивилизации ООП 9 13.30 16 Давид Илиев
Хидравлични и пневматични устройства СПП 12 Симона Маринова
20.11.2023 География и икономика ООП 9 14.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
Автоматизирани системи в земеделието СПП 12 Симона Маринова
21.11.2023 Философия ООП 9 14.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
Гражданско образование ООП 12 Симона Маринова
22.11.2023 Биология и здравно образование ООП 9 14.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
Прибираща земеделска техника СПП 12 Симона Маринова
23.11.2023 Физика и астрономия ООП 9 14.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
Експлоатация и ремонт на земеделска техника СПП 12 Симона Маринова
24.11.2023 Химия и опазване на околната среда ООП 9 13.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
Прибираща земеделска техника- учебна практика СПП 12 учебна работилница Симона Маринова
27.11.2023 Физическо възпитание и спорт ООП 9 14.30 физкулт. салон Давид Илиев, Добри Костов
10 Мартина Колева
12 Симона Маринова
28.11.2023 Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП 9 14.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
Икономика ОбПП 10 Мартина Колева
Експлоатация и ремонт на земеделска техника- учебна ппактика СПП 12 учебна работилница Симона Маринова
29.11.2023 Земеделска техника СПП 10 14.30 16 Мартина Колева
Руски език ООП 9 Давид Илиев, Добри Костов
ООП 12 Симона Маринова
30.11.2023 Техническо чертане ОтПП 9 14.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
Работа с машинно-тракторни агрегати-учебна практика ООП 12 учебна работилница Симона Маринова
1.12.2023 Трактори и автомобили   9 13.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
10 Мартина Колева
Двигатели с вътрешно горене РПП 12 Симона Маринова
4.12.2023 Земеделска техника - основни понятия РПП 9 14.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
5.12.2023 Отглеждане на земеделски култури РПП 9 14.30 16 Давид Илиев, Преслава Илиева, Добри Костов
6.12.2023 Обработка на почви - учебна практика РПП 9 14.30 учебна работилница Давид Илиев, Добри Костов
Земеделска техника - учебна практика СПП 10 Мартина Колева
7.12.2023 Растителна защита - учебна практика РПП 9 14.30 учебна работилница Давид Илиев, Добри Костов
Устройство на трактори и автомобили - учебна практика РПП 10 Мартина Колева
8.12.2023 Трактори и автомобили - учебна практика СПП 9 13.30 учебна работилница Давид Илиев, Добри Костов
10 Мартина Колева
11.12.2023 Селскостопански машини РПП 9 14.30 16 Давид Илиев, Добри Костов
12.12.2023 Отглеждане на земеделски култури - учебна практика РПП 9 14.30 учебна работилница Давид Илиев, Добри Костов