ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

ВАЖНО ЗА  УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС

Уважаеми ученици и родители,

 

През учебната 2022/2023 година НВО ще се проведе съгласно Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката, а именно

 

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа
Чужд език
(по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 11,00 часа по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
(по желание на ученика) – 19 юни 2023 г., по график в две сесии – от 8,30 и от 14,30 часа

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език  и за оценяване на дигиталните компетентности

01.02.2023 г. - 17.02.2023 г.