ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

ВАЖНО ЗА  УЧЕНИЦИТЕ ОТ Х КЛАС

Уважаеми ученици и родители,

 

През учебната 2023/2024 година НВО ще се проведе съгласно Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката, а именно

 

Български език и литература – 10 юни 2023 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език
(по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., начало  по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
(по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език  и за оценяване на дигиталните компетентности

01.02.2024 г. - 16.02.2024 г.