ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

График за консултации по учебни предмети

 

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

кабинет

Марияна Атанасова Цонева

Български език и литература

Сряда

14.30

24

Марияна Атанасова Цонева

Немки език

Вторник

14.30

24

Красимира Николова Данаилова

Английски език

Понеделник

14.30

6

Красимира Николова Данаилова

Чужд език по професията

Понеделник

14.30

6

Евгени Йорданов Мичев

Български език и литература

Понеделник

14.30

25

Евгени Йорданов Мичев

Английски език

Понеделник

14.30

25

Христина Георгиева Маринова

Руски език

Вторник

14.30

13

Данаил Пенков Дончев

Математика

Понеделник

14.30

13

Данаил Пенков Дончев

Физика и астрономия

Понеделник

14.30

13

Нели Петкова Монева

Информационни технологии

Понеделник

14.30

22

Нели Петкова Монева

Химия и опазване на околната среда

Понеделник

14.30

22

Марина Златкова Димитрова

История и цивилизация

Понеделник

14.30

23

Марина Златкова Димитрова

Философия

Понеделник

14.30

23

Марина Златкова Димитрова

Гражданско образование

Понеделник

14.30

23

Стефан Ванев Монев

Георгафия и икономика

Понеделник

14.30

26

Стефан Ванев Монев

Биология и здравно образование

Понеделник

14.30

26

Стефан Ванев Монев

Професионална подготовка

Понеделник

14.30

26

Николай Георгиев Георгиев

Професионална подготовка

Понеделник

14.30

14

Стела Христова Терзиева

Професионална подготовка

Понеделник

14.30

9

Емил Андреев Горанов

Професионална подготовка

Вторник

15.30

17

Кристияна Евгениева Терзиева

Професионална подготовка

Сряда

14.30

16

Даниела Радкова Пенкова

Професионална подготовка

Вторник

14.30

14