ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

Уважаеми зрелостници,

От 06.02.2023 г. до 21.02.2023 г. включително може да подадете заявление за допускане до Държавни зрелостни изпити и Задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година

Заявленията се подават в канцеларията на училището всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

 

След посочения срок, заявления не се приемат!

 

Обучаемите, които желаят да бъдат допуснати до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование, подават заявление по образец (Пр.1) до директора на обучаващата институция, в която се обучават, за всяка изпитна сесия/дата, когато желаят да се явят на изпит. Заявленията се подават най-късно пет месеца преди всяка изпитна сесия, в която учениците желаят да се явят на изпит.