ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Свободни места по паралелки

Клас Описание  (вид паралелка) Брой свободни места
професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
4
професия "Спедитор - логистик"
специалност"Спедиция, транспортна и складова логистика"
14
професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
12
професия "Спедитор - логистик"
специалност"Спедиция, транспортна и складова логистика"
10
10а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
8
10б дуална форма на обучение
професия "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"
специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт"
14
11а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
14
11б дуална форма на обучение
професия "Спедитор - логистик"
специалност"Спедиция, транспортна и складова логистика"
14
12а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
13