ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Свободни места по паралелки

Клас Описание  (вид паралелка) Брой свободни места
професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
4
професия "Спедитор - логистик"
специалност"Спедиция, транспортна и складова логистика"
12
професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
5
професия "Спедитор - логистик"
специалност"Спедиция, транспортна и складова логистика"
10
10а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
5
10б дуална форма на обучение
професия "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"
специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт"
14
11а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
9
11б дуална форма на обучение
професия "Спедитор - логистик"
специалност"Спедиция, транспортна и складова логистика"
14
12а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
13