ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Самостоятелна форма

 

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 07.11.2022г.

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНАА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО  13.02.2023 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 03.04.2023 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ VІІІ - ХІ КЛАС - НАЧАЛО12.06.2023 г.

 

!!!ВАЖНО!!!

 

 За всяка изпитна сесия учениците заявяват писмено участието си.

При неподадено заявление за явяване на изпити, учениците не се включват в графика на изпитната сесия.

 

ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -  ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.
ФЕВРУАРИ 2023 г. - МАРТ 2023 г.
           
дата учебен предмет клас начален час уч.кабинет с видеонаб-людение Име, фамилия на ученика
13.2.2023 Български език и литература 8 14,30 16 Северин Стоев
9 Яшар Яшаров
12 Симона Маринова
   
14.2.2023 Чужд език - английски език 8 14,30 16 Северин Стоев
Отглеждане на земеделски култури 9 Ахмед Асанов, Преслава Илиева, Яшар Яшаров
Чужд език по професията - английски език 12 Симона Маринова
     
15.2.2023 Математика 8 14,30 16 Давид Илиев, Северин Стоев
9 Яшар Яшаров
12 Симона Маринова
   
16.2.2023 Информационни технологии 8 14,30 19 Северин Стоев
Техническо чертане 9 16 Ахмед Асанов, Яшар Яшаров
Електротехника и електроника 12 Симона Маринова
     
17.2.2023 Физическо възпитание и спорт 8 13,30 физкултурен салон Северин Стоев
12 Симона Маринова
   
20.2.2023 География и икономика 8 14,30 16 Северин Стоев
Селскостопански машини 9 Яшар Яшаров
Хидравлични и пневматични устройства 12 Симона Маринова
     
21.2.2023 Философия 8 14,30 16 Давид Илиев, Северин Стоев
Гражданско образование 12 Симона Маринова
     
22.2.2023 Биология и здравно образование 8 14,30 16 Северин Стоев
Автоматизирани системи в земеделието 12 Симона Маринова
     
23.2.2023 Физика и астрономия 8 14,30 16 Северин Стоев
Прибираща земеделска техника 12 Симона Маринова
     
24.2.2023 Предприемачество 8 13,30 16 Северин Стоев
Експлоатация и ремонт на земеделска техника 12 Симона Маринова
     
27.2.2023 История и цивилизации 8 14,30 16 Северин Стоев
Прибираща земеделска техника - учебна практика 12 учебна работилница Симона Маринова
       
28.2.2023 Химия и опазване на околната среда 8 14,30 16 Северин Стоев
Експлоатация и ремонт на земеделска техника - учебна практика 12 учебна работилница Симона Маринова
       
1.3.2023 Основи на земеделието 8 14,30 16 Северин Стоев
Работа с машинно-тракторни агрегати - учебна практика 12 учебна работилница Симона Маринова
       
2.3.2023 Основи на земеделието - учебна практика 8 14,30 учебна работилница Северин Стоев
Двигатели с вътрешно горене 12 16 Симона Маринова
       
6.3.2023 Трактори и автомобили 8 14,30 16 Северин Стоев
Чужд език - руски език 12 Симона Маринова
     
7.3.2023 Материалознание 8 14,30 16 Северин Стоев
           
8.3.2023 Приложение на програмни продукти 8 14,30 19 Северин Стоев
           
9.3.2023 Обработка на почви - учебна практика 8 14,30 учебна работилница Северин Стоев
           
10.3.2023 Основи на растениевъдството - учебна практика 8 13,30 учебна работилница Северин Стоев
           
13.3.2023 Трактори и автомобили - учебна практика 8 14,30 учебна работилница Северин Стоев