ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Самостоятелна форма

 

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 07.11.2022г.

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНАА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО  13.02.2023 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 03.04.2023 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ VІІІ - ХІ КЛАС - НАЧАЛО12.06.2023 г.

 

!!!ВАЖНО!!!

Публикуваме графика за редовна изпитна сесия за учениците от VІІІ -  ХІІ клас самостоятелна форма на обучение.

Изпитите се провеждат присъствено в обявената зала и час.