ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

График за консултации по учебни предмети

 

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

         

Марияна Атанасова Цонева

Български език и литература

Понеделник

14,30

каб 24

Красимира Николова Данаилова

Английски език

Понеделник

13,35

каб 6

Красимира Николова Данаилова

Чужд език по професията

Понеделник

13,35

каб 6

Данаил Пенков Дончев

Математика

Сряда

14,30

каб. 13

Данаил Пенков Дончев

Физика и астрономия

Сряда

14,30

каб 13

Нели Петкова Монева

Информационни технологии

Сряда

14,30

каб 19

Марина Златкова Димитрова

История и цивилизация

Петък

14,00

каб 23

Марина Златкова Димитрова

Философия

Петък

14,00

каб 23

Марина Златкова Димитрова

Гражданско образование

Петък

14.00

каб.23

Стефан Ванев Монев

География и икономика

Сряда

14,30

каб 26

Нели Петкова Монева

Химия и опазване на околната среда

Сряда

14,30

каб 19

Стефан Ванев Монев

Биология и здравно образование

Сряда

14,30

каб 26

Нели Петкова Монева

Биология и здравно образование

Сряда

14,30

каб 19

Стефан Ванев Монев

Професионална подготовка

Сряда

14,30

каб.26

Николай Георгиев Георгиев

Професионална подготовка

Понеделник

14,30

каб.14

Даниела Радкова Пенкова

Професионална подготовка

Понеделник

14,30

каб.16

Стела Христова Терзиева

Професионална подготовка

Понеделник

14,30

каб.9

Емил Андреев Горанов

Професионална подготовка

Сряда

14,30

каб.17