ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Самостоятелна форма

 

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 08.11.2021г.

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНАА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО  07.02.2022 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 11.04.2022 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ VІІІ - ХІ КЛАС - НАЧАЛО13.06.2022 г.

 

!!!ВАЖНО!!!

Публикуваме графика за втора изпитна сесия за учениците от VІІІ -  ХІІ клас самостоятелна форма на обучение.

Изпитите се провеждат присъствено в обявената зала и час.

 

ГРАФИК ЗА ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС

 

дата учебен предмет клас начален час Име, фамилия на ученика
13.6.2022 Български език и литература 9 14,30 Ахмед Асанов
Биология и здравно образование 10 Алишен Алиев
         
14.6.2022 Английски език   14,30 Ахмед Асанов
10 Данаил Бисеров
         
15.6.2022 Математика 9 14,30 Ахмед Асанов, ПреславаИлиева
11 Симона Маринова
         
16.6.2022 Информационни технологии 9 14,30 Ахмед Асанов
10 Данаил Бисеров
         
17.6.2022 Здравословни и безопасни условия на труд 9 13,30 Ахмед Асанов, ПреславаИлиева
Трактори и автомобили-учебна практика 10 Алишен Алиев, Данаил Бисеров
         
20.6.2022 География и икономика 9 14,30 Ахмед Асанов
10 Данаил Бисеров
         
21.6.2022 Техническо чертане 9 14,30 Ахмед Асанов, ПреславаИлиева
         
22.6.2022 Трактори и автомобили 9 14,30 Ахмед Асанов
10 Алишен Алиев, Данаил Бисеров
11 Симона Маринова
Селскостопански машини 9 Преслава Илиева
         
23.6.2022 Приложение на програмни продукти 9 14,30 Преслава Илиева
         
24.6.2022 Обработка на почвите-учебна практика 9 14,30 Ахмед Асанов, ПреславаИлиева
Изобразително изкуство 10 Данаил Бисеров
         
27.6.2022 Земеделска техника-основни понятия 9 13,30 Ахмед Асанов, ПреславаИлиева
Земеделска техника 10 Данаил Бисеров
         
28.6.2022 Растителна защита-учебна практика 9 14,30 Ахмед Асанов, ПреславаИлиева
Музика 10 Данаил Бисеров
         
4.7.2022 Управление на моторно превозно средство кат. "Ткт" 11 9,00 Симона Маринова