ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

 

ГРАФИК
за провеждане на класни и контролни работи през I-и срок на учебната 2021/2022 година
                                 
Учебен предмет 10а 10б 11а 12а
класна работа контролна работа класна работа контролна работа класна работа контролна работа класна работа контролна работа класна работа контролна работа класна работа контролна работа  класна работа контролна работа класна работа контролна работа
БЕЛ  15.12.2021 г. 15.11.2021 г. 11.01.2022 г. 17.12.2021 г. 16.11.2021 г. 12.01.2022 г. 16.12.2021 г. 15.11.2021 г. 17.01.2022 г. 16.12.2021 г. 15.11.2021 г.  17.01.2022 г. 14.12.2021 г. 22.11.2021 г. 17.01.2022 г. 15.12.2021 г. 22.11.2021 г. 17.01.20222 г. 16.12.2021 г. 19.11.2021 г. 21.01.2022 г. 14.12.2021 г. 22.11.2021 г. 17.01.2022 г.
Чужд език - Английски език 12.01.2022 г. 10.11.2021 г. 11.01.2022 г. 09.11.2021 г. 11.01.2022 г. 09.11.2021 г. 11.01.2022 г. 16.11.2021 г. 10.01.2022 г. 15.11.2021 г. 13.01.2022 г. 11.11.2021 г.        
Чужд език - Руски език                                
Математика 10.12. 19.11. 9.12. 18.11. 9.12. 18.11. 10.12. 19.11. 10.12. 19.11. 10.12. 19.11. 6.12. 15.11. 7.12. 16.11.
История и цивилизация   16.11.2021 г. 14.12.2021 г.   16.11.2021  14.12.2021    18.11.2021 г. 16.12.2021 г.   19.11.2021 г. 17.12.2021 г.   19.11.2021 г. 17.12.2021 г.   18.11.2021 г. 16.12.2021 г.        
география и икономика   06.12.2021 г.   09.12.2021 г.   12.01.2022 г.   11.01.2022 г.   23.11.2021 г.   22.11.2021 г.        
Биология и здравно образование   25.11.2021 г.   2.11,5.01   15.11.2021 г.   11.11.2021 г.   17.11.2021 г.   18.11.2021 г.        
физика и астрономия   24.11.   25.11.   25.11.   26.11.   2.12.   1.12.        
химия и опазване на околната среда   4.10,13.12   4.10,13.12   29.09,15.12   29.09,15.12   24.09,9.11,18.01   23.09,8.11,17.01        
БЕЛ - РП                                
чужд език в професията                         12.01.2022 г. 17.11.2021 г. 13.1.2022 18.11.2021 г.
философия   18.11.2021 г. 16.12.2021 г.   19.11.2021 г. 17.12.2021 г.   11.11.2021 г. 06.01.2022 г.   16.11.2021 г. 14.12.2021 г.   17.11.2021 г. 15.12.2021 г.   19.11.2021 г. 17.12.2021 г.        
гражданско образование                           16.12.2021 г.   14.12.2021 г.