ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Свободни места по паралелки

Клас Описание  (вид паралелка) Брой свободни места
дуална форма на обучение
професия "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"
специалност "Експлоатация на автомобилния транспорт"
9
професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
6
дуална форма на обучение
професия "Спедитор - логистик"
специалност"Спедиция, транспортна и складова логистика"
14
10а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
3
11а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
1
12а професия "Монтьор на селскостопанска техника"
специалност "Механизация на селското стопанство"
8