ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Самостоятелна форма

Редовна сесия     

VІІІ - ХІІ клас     начало 09.11.2020г.

Първа поправителна сесия

VІІІ - ХІІ клас      начало 11.01.2021г.

Втора поправителна сесия

ХІІ клас              начало  29.03.2021г. 

VІІІ - ХІ клас      начало 14.06.2021 г.

 

 

В прикачен файл ще намерите графика за изпитите редовна сесия за ученици VІІІ - ХІІ клас, самостоятелна форма на обучение.

Начало - 09.11.2020 г.

 

 

ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЕСИЯ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА
Заповед № РД-04-114/12.10.2020 г.

Дата на изпит Учебен предмет клас начален час

№ на зала с видео

наблюдение

Име и фамилия на ученика
2.11.2020 Основи на земеделието - Отр.ПП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов
3.11.2020 Приложение на програмни продукти -РПП 8 14,30 19 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
4.11.2020 Технология на металите - РПП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
5.11.2020 Философия -ОП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов
Техническо чертане - Отр.ПП 9 14,30 16 Зейнал Феимов
6.11.2020 Основи на земеделието - уч.практика - Отр.ПП 8 13,35 - Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов
9.11.2020 Английски език - ОП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов
Трактори и автомобили - Сп.ПП 9 14,30 16 Зейнал Феимов
10.11.2020 Чужд език в отрасъла - РПП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
11.11.2020 Металообработване - уч.практика -РПП 8 14,30 - Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
12.11.2020 Основи на растениевъдството - уч.практика - РПП 8 14,30 - Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
13.11.2020 Основи на животновъдството - уч.практика - РПП 8 13,35 - Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
16.11.2020 Информационни технологии - ОП 8 14,30 19 Христо Желязков, Димитър Атанасов
Предприемачество - РПП 9 14,30 16 Зейнал Феимов
17.11.2020 Приложение на програмни продукти -РПП 9 14,30 19 Зейнал Феимов
18.11.2020 Чужд език в отрасъла - РПП 9 14,30 16 Зейнал Феимов
19.11.2020 Трактори и автомобили - уч.практика - Сп.ПП 9 14,30 - Зейнал Феимов
20.11.2020 Отглеждане на земеделски култури - уч.практика - РПП 9 13,35 - Зейнал Феимов
23.11.2020 Устройство на трактори и автомобили-уч.практика - РПП 9 14,30 - Зейнал Феимов
24.11.2020 Растителна защита-уч.практика - РПП 9 14,30 - Зейнал Феимов
25.11.2020 Чужд език - руски - ОП 9 14,30 16 Зейнал Феимов