ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Самостоятелна форма

 

ГРАФИК НА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ

РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 09.11.2020г.

ПЪРВА ПОПРАВИТЕЛНАА ИЗПИТНА СЕСИЯ VІІІ - ХІІ КЛАС - НАЧАЛО  08.02.2021 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ХІІ КЛАС - НАЧАЛО 19.04.2021 г.

ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ VІІІ - ХІ КЛАС - НАЧАЛО14.06.2021 г.

 

!!!ВАЖНО!!!

Публикуваме графика за втора поправителна изпитна сесия за учениците от ХІІ клас самостоятелна форма на обучение.

Изпитите се провеждат присъствено в обявената зала и час.

 

ГРАФИК ЗА ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - ХІІ КЛАС

 

дата учебен предмет начален час

каб.с видео

наблюдение

Име, фамилия на ученика
19.4.2021 Български език и литература 14,30 16 Ксения Подлужная
Диагностика и ремонт-учебна практика 14,30 - Спас Ангелов
20.4.2021 Математика 14,30 16 Ксения Подлужная, Спас Ангелов
21.4.2021 Трактори и автомобили- ЗИПП 14,30 16 Спас Ангелов
22.4.2021 Свят и личност 14,30 16 Спас Ангелов
23.4.2021 География и икономика -ЗИП 13,40 16 Спас Ангелов
26.4.2021 Селскостопански машини - ЗИПП 14,30 16 Спас Ангелов
27.4.2021 Хидравлика 14,30 16 Спас Ангелов
28.4.2021 Автоматизация 14,30 16 Спас Ангелов
29.4.2021 Работа с машинотракторни агрегати-учебна практика 14,30 - Спас Ангелов
10.5.2021 Експлоатация ня земеделска техника-учебна практика 14,30 - Спас Ангелов