ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Самостоятелна форма

 

!!!ВАЖНО!!!

Във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 23:30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. РЕДОВНАТА СЕСИЯ за ученици, самостоятелна форма на обучение

ще продължи от 06.01.2021 година с изпитите насрочени от 30.11.2020 г. до края на сесията по приложения график.

 

ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ -  РЕДОВНА СЕСИЯ 2020
         
дата учебен предмет клас начален час Име, фамилия на ученика
6.1.2021 Основи на земеделието 8 14,35 Алейдин Алиев, Радостина Стаменова, Севил Салим, Стефан Христов, Ангел, Димов, Димка Горанова, Ахмед Асанов, Марияна Желязкова, Катя Горянова, Радко Пурлев, Алекс Иванов, Добри Йорданов, Преслава Илиева, Кольо Атанасов, Трифон Илиев, Димитър Георгиев, Шерафидин Юсменов
Техническо чертане 9 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Български език и литература 10 Зейнал Феимов
Животновъдство 11 Вейсял Вейселов
     
     
7.1.2021 Основи на земеделието - учебна практика 8 14,35 Алейдин Алиев, Радостина Стаменова, Севил Салим, Стефан Христов, Ангел, Димов, Димка Горанова, Ахмед Асанов, Марияна Желязкова, Катя Горянова, Радко Пурлев, Алекс Иванов, Добри Йорданов, Преслава Илиева, Кольо Атанасов,  Димитър Георгиев, Шерафидин Юсменов
Трактори и автомобили 9 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
10 Симона Маринова, Зейнал Феимов, Акиф Акифов
11 Вейсял Вейселов
Трактори и автомобили - ЗИПП 12 Спас Ангелов
     
     
8.1.2021 Охрана на труда 8 14,35 Алейдин Алиев, Радостина Стаменова, Севил Салим, Стефан Христов, Ангел, Димов, Димка Горанова, Ахмед Асанов, Марияна Желязкова, Катя Горянова, Радко Пурлев, Алекс Иванов, Добри Йорданов, Преслава Илиева, Кольо Атанасов, Димитър Георгиев, Шерафидин Юсменов
Земеделска техника -основни понятия 9 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Земеделска техника 10 Симона Маринова, Зейнал Феимов, Акиф Акифов
Селскостопански машини - ЗИПП 11 Вейсял Вейселов, Соня Ангелова
12 Спас Ангелов
   
   
   
11.1.2021 Материалознание 8 14,35 Алейдин Алиев, Радостина Стаменова, Севил Салим, Стефан Христов, Ангел, Димов, Димка Горанова, Ахмед Асанов, Марияна Желязкова, Катя Горянова, Радко Пурлев, Алекс Иванов, Добри Йорданов, Преслава Илиева, Кольо Атанасов, Димитър Георгиев, Шерафидин Юсменов
Трактори и автомобили - учебна практика 9 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
10 Симона Маринова, Зейнал Феимов
11 Вейсял Вейселов
   
   
   
12.1.2021 Приложение на програмни продукти 8 13,35 Алейдин Алиев, Радостина Стаменова, Севил Салим, Стефан Христов, Ангел, Димов, Димка Горанова, Ахмед Асанов, Марияна Желязкова, Катя Горянова, Радко Пурлев, Алекс Иванов, Добри Йорданов, Преслава Илиева, Кольо Атанасов, Димитър Георгиев, Шерафидин Юсменов
9 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Земеделска техника - учебна практика 10 Симона Маринова, Зейнал Феимов, Акиф Акифов
Селскостопански машини-учебна практика 11 Вейсял Вейселов, Соня Ангелова
Експлоатация на земеделска техника-учебна практика 12 Спас Ангелов
     
     
     
13.1.2021 Обработка на почвите - учебна практика 8 14,35 Алейдин Алиев, Радостина Стаменова, Севил Салим, Стефан Христов, Ангел, Димов, Димка Горанова, Ахмед Асанов, Марияна Желязкова, Катя Горянова, Радко Пурлев, Алекс Иванов, Добри Йорданов, Преслава Илиева, Кольо Атанасов, Димитър Георгиев, Шерафидин Юсменов
Отглеждане на земеделски култури 9 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Устройство на трактори и автомобили - учебна практика 9 Алишен Алиев
10 Симона Маринова, Зейнал Феимов
Машини и съоръжения в земеделието-учебна практика 10 Акиф Акифов
Селскостопански машини 11 Вейсял Вейселов
     
     
     
14.1.2021 Основи на растениевъдството - учебна практика 8 14,35 Алейдин Алиев, Радостина Стаменова, Севил Салим, Стефан Христов, Ангел, Димов, Димка Горанова, Ахмед Асанов, Марияна Желязкова, Катя Горянова, Радко Пурлев, Алекс Иванов, Добри Йорданов, Преслава Илиева, Кольо Атанасов,  Димитър Георгиев, Шерафидин Юсменов
Селскостопански машини 9 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Английски език 10 Зейнал Феимов
Работа с машинно-тракторни агрегати - учебна практика  11 Вейсял Вейселов, Соня Ангелова
12 Спас Ангелов
   
   
   
15.1.2021 Обработка на почви - учебна практика 9 14,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Електротехника 11 Вейсял Вейселов, Соня Ангелова
     
     
18.1.2021 Растителна защита-учебна практика 9 14,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Философия 10 Зейнал Феимов
Трактори и автомобили-ЗИПП 11 Вейсял Вейселов, Соня Ангелова
     
     
19.1.2021 Отглеждане на земеделски култури-учебна практика 9 13,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Биология и здравно образование 10 Зейнал Феимов
     
     
     
20.1.2021 Български език и литература 9 14,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
История и цивилизация 10   Зейнал Феимов
       
       
21.1.2021 Английски език 9 14,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
География и икономика 10 Зейнал Феимов
     
     
22.1.2021 Руски език 9 14,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
10 Зейнал Феимов
   
   
25.1.2021 Математика 9 14,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
10 Зейнал Феимов
   
   
   
26.1.2021 Информационни технологии 9 13,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
10 Зейнал Феимов
   
   
   
27.1.2021 История и цивилизация 9 14,35 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Никола Александров, Зекмюран Байрямов
Химия и опазване на околната среда 10 Зейнал Феимов
     
     
28.1.2021   Физика и астрономия 10 14,35   Зейнал Феимов
 Чужд език в отрасъла  8 Трифон Илиев
9 Зекмюран Байрямов
         
         
29.1.2021 Изобразително изкуство 10 14,35 Зейнал Феимов
         
         
1.2.2021 Физическо възпитание и спорт 10 14,35 Зейнал Феимов

 

Редовна сесия     

VІІІ - ХІІ клас     начало 09.11.2020г.

Първа поправителна сесия

VІІІ - ХІІ клас      начало 11.01.2021г.

Втора поправителна сесия

ХІІ клас              начало  29.03.2021г. 

VІІІ - ХІ клас      начало 14.06.2021 г.

 

 

В прикачен файл ще намерите графика за изпитите редовна сесия за ученици VІІІ - ХІІ клас, самостоятелна форма на обучение.

Начало - 09.11.2020 г.

 

 

ГРАФИК ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЕСИЯ НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА
Заповед № РД-04-114/12.10.2020 г.

Дата на изпит Учебен предмет клас начален час

№ на зала с видео

наблюдение

Име и фамилия на ученика
2.11.2020 Основи на земеделието - Отр.ПП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов
3.11.2020 Приложение на програмни продукти -РПП 8 14,30 19 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
4.11.2020 Технология на металите - РПП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
5.11.2020 Философия -ОП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов
Техническо чертане - Отр.ПП 9 14,30 16 Зейнал Феимов
6.11.2020 Основи на земеделието - уч.практика - Отр.ПП 8 13,35 - Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов
9.11.2020 Английски език - ОП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов
Трактори и автомобили - Сп.ПП 9 14,30 16 Зейнал Феимов
10.11.2020 Чужд език в отрасъла - РПП 8 14,30 16 Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
11.11.2020 Металообработване - уч.практика -РПП 8 14,30 - Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
12.11.2020 Основи на растениевъдството - уч.практика - РПП 8 14,30 - Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
13.11.2020 Основи на животновъдството - уч.практика - РПП 8 13,35 - Стефан Гергинов, Христо Христов, Христо Желязков, Димитър Атанасов, Зейнал Феимов, Зекмюран Байрямов
16.11.2020 Информационни технологии - ОП 8 14,30 19 Христо Желязков, Димитър Атанасов
Предприемачество - РПП 9 14,30 16 Зейнал Феимов
17.11.2020 Приложение на програмни продукти -РПП 9 14,30 19 Зейнал Феимов
18.11.2020 Чужд език в отрасъла - РПП 9 14,30 16 Зейнал Феимов
19.11.2020 Трактори и автомобили - уч.практика - Сп.ПП 9 14,30 - Зейнал Феимов
20.11.2020 Отглеждане на земеделски култури - уч.практика - РПП 9 13,35 - Зейнал Феимов
23.11.2020 Устройство на трактори и автомобили-уч.практика - РПП 9 14,30 - Зейнал Феимов
24.11.2020 Растителна защита-уч.практика - РПП 9 14,30 - Зейнал Феимов
25.11.2020 Чужд език - руски - ОП 9 14,30 16 Зейнал Феимов