ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

График за консултации по учебни предмети

 

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

Марияна Атанасова Цонева

Български език и литература

Сряда

14,30

каб 24

Красимира Николова Данаилова

Английски език

Петък

13,35

каб 6

Красимира Николова Данаилова

Чужд език по професията

Петък

13,35

каб 6

Данаил Пенков Дончев

Математика

Понеделник

14,30

каб. 13

Данаил Пенков Дончев

Физика и астрономия

Понеделник

14,30

каб 13

Нели Петкова Монева

Информационни технологии

Понеделник

14,30

каб 19

Марина Златкова Димитрова

История и цивилизация

Петък

14,00

каб 23

Марина Златкова Димитрова

Философия

Петък

14,00

каб 23

Стефан Ванев Монев

География и икономика

Четвъртък

14,30

каб 26

Нели Петкова Монева

Химия и опазване на околната среда

Понеделник

14,30

каб 19

Стефан Ванев Монев

Биология и здравно образование

Четвъртък

14,30

каб 26

Нели Петкова Монева

Биология и здравно образование

Понеделник

14,30

каб 19