ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

График за консултации по учебни предмети

 

Учител

Учебен предмет

Ден от седмицата

Час на провеждане

Място на провеждане

         

Марияна Атанасова Цонева

Български език и литература

Сряда

14,30

каб 24

Красимира Николова Данаилова

Английски език

Петък

13,35

каб 6

Красимира Николова Данаилова

Чужд език по професията

Петък

13,35

каб 6

Данаил Пенков Дончев

Математика

Понеделник

14,30

каб. 13

Данаил Пенков Дончев

Физика и астрономия

Понеделник

14,30

каб 13

Нели Петкова Монева

Информационни технологии

Понеделник

14,30

каб 19

Марина Златкова Димитрова

История и цивилизация

Петък

14,00

каб 23

Марина Златкова Димитрова

Философия

Петък

14,00

каб 23

Стефан Ванев Монев

География и икономика

Четвъртък

14,30

каб 26

Нели Петкова Монева

Химия и опазване на околната среда

Понеделник

14,30

каб 19

Стефан Ванев Монев

Биология и здравно образование

Четвъртък

14,30

каб 26

Нели Петкова Монева

Биология и здравно образование

Понеделник

14,30

каб 19

Стефан Ванев Монев

Професионална подготовка

Понеделник

14,30

каб.26

Петрана Георгиева Христова

Професионална подготовка

Понеделник

14,30

каб.14

Даниела Радкова Пенкова

Професионална подготовка

Понеделник

14,30

каб.16

Стела Христова Терзиева

Професионална подготовка

Понеделник

14,30

каб.9

Емил Андреев Горанов

Професионална подготовка

Сряда

14,30

каб.17