ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

 

ГРАФИК
за провеждане на класни и контролни работи през II-и срок на учебната 2020/2021 година
Учебен предмет 9 Б 10 А 11А 12А
класна работа контролна работа     класна работа контролна работа       класна работа контролна работа     класна работа контролна работа     класна работа контролна работа     класна работа контролна работа         класна работа контролна работа
БЕЛ 10.5.2021 26.3.2021     12.5.2021 22.3.2021       12.5.2021 26.3.2021     13.5.2021 23.3.2021     11.5.2021 22.3.2021     12.5.2021 25.3.2021         5.4.2021 8.3.2021
                                                           
Чужд език -английски  1.6.2021 23.3.2021     3.6.2021 25.03.2021 и 22.04.2021       7.6.2021 11.3.2021     2.6.2021 17.3.2021     3.6.2021 25.02.2021 и 22.04.2021                    
                                                           
Чужд език - руски                    14.3.2021 19.3.2021     14.05.202 19.3.2021     13.5.2021 18.3.2021     14.5.2021 23.3.2021            
                                                           
Математика 23.4.2021 2.6.2021     23.4.2021 31.5.2021       26.4.2021 3.6.2021     26.4.2021 2.6.2021     4.6.2021 26.3.2021     15.4.2021 3.6.2021         26.3.2021 5.5.2021
История и цивилизации   20.4.2021       21.4.2021         22.4.2021       23.4.2021       19.4.2021                    
                                                           
География и икономика   23.2.2021       23.2.2021         22.2.2021       23.2.2021       2.3.2021                    
                                                           
Биология и здравно образование   1.3.2021       12.2.2021         13.4.2021     13.4.2021         9.5.2021                    
                                                           
Физика и астрономия   9.3.2021       11.3.2021         07.5.2021       29.4.2021       16.3.2021                    
                                                           
Химия и опазване на околната среда   10.3.2021       4.3.2021         25.2.2021       26.2.2021       5.3.2021                    
                                                           
БЕЛ ЗИП                                                         25.2.2021
                                                           
Чужд език в професията                                           4.6.2021 19.3.2021         13.4.2021 9.3.2021
                                                           
Философия   16.4.2021       29.4.2021         21.4.2021       22.4.2021       26.4.2021                    
                                                           
Гражданско образование                                             19.4.2021            
                                                           
Свят и личност                                                         21.4.2021