ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

График на учебното време

Начало на учебния ден  - 08.00 часа

Продължителността на учебните часове  - 45 минути

Почивките между часовете – 10 минути

Почивка след втори учебен час  - 20 минути

Почивка след четвърти учебен час - 15 минути

Край на VІІ учебен час – 14, 30 часа