ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

В периода от 13 април до 16 април  се разнообразяват заниманията и се предоставя възможност за разтоварване на учениците.

Ще се провеждат дейности:

  • занимания по интереси, виртуално посещение на музеи, галерии, гледане и обсъждане на филми с учебна цел;
  • допълнително обучение за преодоляване на трудности и наваксване на пропуски в обучението за ХІІ клас в групите по проект „Подкрепа за успех“ както и индивидуални консултации по учебни предмети;

Ангажираността на учениците ще бъде при строго спазването на мерките за социална изолация чрез провеждането на дейностите в електронна среда.