ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването, считано от 16.02.2021г. - вторник учениците от 10 и 11 клас ще се обучават присъствено при спазване на противоепидемичните мерки.

Графикът на учебните часове и седмичното разписание не са променени.