ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Обучение от разстояние в електронна среда

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

С цел предприемане на мерки за предотвратяването разпространението на COVID-19, осигуряване здравето и живота на ученици, педагогически специалисти и другите служители в училище, присъствените учебни занятия за учениците ще се провеждат по график публикуван на страница "Обучение  от разстояние в електронна среда". Обучението от разстояние в електронна среда се извършва в MS Teams. 

Уважаеми родители, 

осигуряването на необходимите контрол и условия за обучение от разстояние на вашето дете (интернет и устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая) е ваша отговорност.