ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Професионална гимназия "Марин Попов" спечели проект по най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт - Еразъм +

Проектът „Ръка за ръка към познания, умения и успех” е сред одобрените по Ключова дейност 1  - "Образователна мобилност", сектор "Професионално образование и обучение", който ще се реализира през учебната 2020 – 2021г. в Испания.

През месец юли следващата година ученици и учители от Професионалната гимназия ще проведат учебната практика по специалността „Механизация на селското стопанство“ в реални условия на Иберийския полуостров.