ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

към училище ПГМарин Попов “

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,

 

В качеството си на председател на обществения съвет към училище  ПГ „Марин Попов “, Ви каня на заседание на обществения съвет, което ще се проведе на 11.11.2021 г. , от 17.00ч. , в учителската стая на училището.

 

Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане и приемане на финансовия отчет за второ и трето тримесечие.
  2. Съгласуване и подписване на писмо до Общината с предложение за саниране на училищната сграда.
  3. Приемане на Стратегията за развитие и съответните планове за нейното реализиране през учебната 2021/2022 г.
  4. Разни

 

Моля, в срок до 10.11.2021 г. , да потвърдите чрез e-mail , Вашето участие в заседанието.

Материалите за Стратегията, Мероприятията и Правилника за дейността са публикувани в сайта на гимназията. Финансовите отчети ще бъдат предоставени на заседанието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

ПЕНКА МОЛЛОВА