ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Пета национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики

ПГ "Марин Попов" е единственото училище в област Габрово, класирано за участие  с доклада "Мисията е възможна" в Петата национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики за изпълнение на целите на Стратегията за образоватена интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020/. Финалния етап ще се проведе на 29.10.2020 г. в гр. Велинград. Най-добрите практики ще получат награда от Министерството на образованието и науката и Синдиката на българските учители.