ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Организация на обучението от 04.02.2021 до 17.03.2021 г.

  1. В периода 04.02.2021 – 17.02.2021г.

Обучението на учениците от VІІІа, VІІІб и ХІІа клас да се провежда присъствено по утвърденото седмично разписание за втори срок. Обучението на учениците от ІХа, ІХб, Ха и ХІа клас да се провежда от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии.

В периода 18.02.2021 – 02.03.2021г.

Обучението на учениците от Ха и ХІа клас да се провежда присъствено по утвърденото седмично разписание за втори срок. Обучението на учениците от VІІІа, VІІІб, ІХа, ІХб и ХІІа клас да се провежда от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии.

В периода 04.03.2021 – 17.03.2021г.

Обучението на учениците от ІХа, ІХб и ХІІа клас да се провежда присъствено по утвърденото седмично разписание за втори срок. Обучението на учениците от VІІІа, VІІІб, Ха и ХІа клас да се провежда от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии.

  1. За учениците със СОП и ученици без устройства и интернет, преподавателите съвместно с училищния медиатор и педагогическия съветник да организират предоставянето на хартиен носител на обучителни материали.
  2. Графикът на учебния ден за втори срок е съгласно Приложение 1 към тази заповед;
  3. Изпитните сесия за учениците дневна и самостоятелна форма на обучение ще се провежда по утвърдените график при спазване на противоепидемичните мерки.
                                                Приложение 1
към Заповед № РД-04-372/ 29.01.2021
             
Режим на работа от 04.02.2021 г.
             
присъствено обучение   обучение в ОРЕС
час начало край   час начало край
1 8,00 8,40   1 8,00 8,30
2 8,50 9,30   2 8,50 9,20
3 9,50 10,30   3 9,50 10,20
4 10,40 11,20   4 10,40 11,10
5 11,30 12,10   5 11,30 12,00
6 12,20 13,00   6 12,20 12,50
7 13,10 13,50   7 13,10 13,40
8 14,00 14,40   8 14,00 14,30
             
Присъствено обучение : часовете са по 40 мин.   Обучение в ОРЕС: часовете са по 30 мин.