ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители,

Съгласно заповед № РД-09-3610 от 31.12.2020 г. на Министъра на образованието и науката , считано от  04.01.2021 г до 31.01.2021 г. обучението на учениците от ПГ "Марин Попов" дневна и дуална форма на обучение ще се извършва от разстояние в електронна среда в  MS Teams.

Уважаеми родители,

осигуряването на необходимия контрол и условия за обучението на Вашето дете в електронна среда от разстояние (устройство и интернет) е Ваша отговорност!

Седмичното разписание не се променя.

Часовете започват от 09.00 часа  по следния график

1 09:00 - 09:30
2 09:40 - 10:10
3 10:20 - 10:50
4 11:00 - 11:30
5 11:40 - 12:10
6 12:20 - 12:50
7 13:00 - 13:30