ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Промяна в организацията на обучение от 08.11.2021 г.

Уважаеми ученици,

Уважаеми родители

Считано от 08.11.2021 г. - понеделник обучението на всички ученици ще се провежда от разстояние в електронна среда чрез използване средствата на информационните и комуникационни технологии.