ПГ "Марин Попов"
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Организация на обучението от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г.

От 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. учениците от VІІІа, VІІІб, Ха, Хб, ХІІ а класове ще се обучават от разстояние в електронна среда при използване на информационните и комуникационните технологии.

Учениците от ІХа, ІХб, ХІа класове ще се обучават присъствено.