ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Училищен екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

инж. Нели Петрова Христова

Директор

инж. Наталия Анатолиевна Иванова

Заместник директор

Ивелина Михаилова Петрова

Педагогически съветник

Теодора Драганова Цочева-Барболова

Старши учител – Български език и литература

Красимира Николова Данаилова

Старши учител – Английски език

Данаил Пенков Дончев

Старши учител – Математика

Нели Петкова Монева

Старши учител – Информационни технологии

Стефан Ванев Монев

Старши учител – География и икономика

Даниела Ненова Калчева

Старши учител – Физическа култура и спорт

Даниела Радкова Пенкова

Старши учител практическо обучение – Агромениджмънт

инж. Петрана Георгиева Христова

Старши учител теоретично обучение – Механизация на селското стопанство

инж. Детелин Кирилов Денев

Старши учител практическо обучение- Горско стопанство

Стела Христова Терзиева

Старши учител практическо обучение- Механизация на селското стопанство

Михаил Стоянов Михайлов

Преподавател – инструктор на МПС

Елена Христофорова Колева

Възпитател- общежитие

Валя Новкова Петкова

Възпитател-общежитие

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Веселина Колева Христова

Технически сътрудник

Елена Тотева Дамянова

Хигиенист

Цветанка Николова Добрева

Хигиенист

Христо Стефанов Пеев

Работник – поддръжка, огняр