Facebook
ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево

Училищен екип

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

инж. Нели Петрова Христова

Директор

Ивелина Петрова

Педагогически съветник

Теодора Драганова Цочева-Барболова

Старши учител – Български език и литература

Красимира Николова Данаилова

Старши учител – Английски език

Нели Петкова Монева

Старши учител – Информационни технологии, Химия и опазване на околната среда

Данаил Пенков Дончев

Старши учител – Математика, Информатика и информационни технологии

   

Стефан Ванев Монев

Старши учител – география и икономика, биология и здравно образование

Ивайло Бойков Димитров

Учител – Граждански науки, История и цивилизация, Българки език и литература

Даниела Ненова Калчева

Старши учител – Физическа култура и спорт

инж. Наталия Анатолиевна Иванова

Учител теоретично обучение – Обща професионална подготовка

Даниела Радкова Пенкова

Старши учител теоретично обучение – Агромениджмънт

инж. Петрана Георгиева Христова

Старши учител теоретично обучение – Механизация на селското стопанство

инж. Детелин Кирилов Денев

Старши учител теоретично обучение- Горско стопанство

Стела Христова Терзиева

Старши учител практическо обучение- Механизация на селското стопанство

Христо Христов Тодоров

Старши учител практическо обучение, Инструктор

Валя Петкова

Възпитател- общежитие

Денислав Денев

Старши възпитател-общежитие

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Веселина Колева Христова

Технически сътрудник

Елена Тотева Дамянова

Хигиенист

Цветанка Николова Добрева

Хигиенист