ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1. Желаещите да получат "Удостоверение за завършен гимназиален етап" трябва да подадат заявление до 22.06.2020г.

2. Подаване на заявления за допускане до Държавни зрелостни изпити сесия август - септември 2020 г   

01.07.2020 - 21.07.2020г.