ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА:

Длъжност : Социален работник по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Брой работно място – 1,

Мястото е свободно от 26.09.2019г..

Изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образование: средно/висше образование; ( могат да бъдат наети и студенти)
  2. Професионална област: хуманитарни, обществени, икономически, правни науки и др.
  3. Професионален опит: не се изисква
  4. Допълнителна квалификация/обучение:

-        компютърна грамотност

Документи за кандидатстване ще се приемат до 20.09.2019г.  в канцеларията на училището от 8.30 – 16.00 часа

Подбор по документи/събеседване с кандидатите ще са проведе на 24.09.2019г.

Лице за контакти – инж. Нели Петрова – Директор

Телефони за връзка: 0675/334 26; 0675/334 28, 0876162883