Facebook
ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево

Механизация на селското стопанство

Професията е с най-големи традиции и натрупан опит.

 

Завършилите получават:

  • Диплом за средно образование;
  • Свидетелство за II и III степен професионална квалификация;
  • Водач на МПС - Категория "В";
  • Водач на МПС - категория "Ткт" /трактор с ремарке/;
  • Документ за работа с колесни и верижни трактори категория "Твк";
  • Документ за работа със самоходна земеделска техника категория "Твк-З".

След успешно завършване на специалността, учениците получават диплома за професия - Техник на селскостопанска техника, Монтьор на селскостопанска техника.