Facebook
ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево

Механизация на горското стопанство

Професия: Техник - Механизатор.

 

Техническият прогрес през последните години повлия и върху механизацията на горското стопанство. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции.

 

При нас ще получите теоретични знания и практически умения за работа, поддържане и ремонт на тези съвременни машини.

 

Нуждата от квалифицирани кадри в това направление гарантира вашата реализация както в България, така и в страните от Европейския съюз.