ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Мебелно производство

Професия: Техник - технолог в дървообработването

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора.Учениците придобиват знания и умения за първична обработка на дървесината, както и за производство на изделия от слоиста дървесина - паркети, ламинати и др. Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа във водещи фирми на мебелната и дърбообработващата промишленост, в мебелни магазини и шоурумове като консултанти, както и за стартиране на самостоятелен бизнес.

Пълният курс на обучение VIII - ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията "Техник - технолог в дърбообработването"

Завършилите  курса на обучение получават:

– Диплома за средно образование след успешно завършен 12 клас

– Свидетелство за професионална квалификация – Трета степен след успешно положени държавни квалификационни изпити

– Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория „В“, кат. Ткт

– Квалификация: “ТЕХНИК - ТЕХНОЛОГ В ДЪРБООБРАБОТВАНЕТО"

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност  за продължаване обучението в колежи и висши училища.