ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево

Експлоатация на автомобилния транспорт

Професия: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

Специалността   обхваща   всички икономически  и технически знания и умения, необходими за организацията и управлението на транспортното дружество или обслужване на малкия бизнес.

Завършилите тази специалност могат:

– да планират, организират, контролират и извършват безопасна експлоатация на автотранспортната техника и товаро-пътнически потоци, складово, сервизно и гаражно стопанство, безопасност на движението по пътищата и др./;

– да водят едностранно и двустранно счетоводство;

– да  извършват анализи на финансовото и икономическото състояние на транспортна фирма;

– да работят в областта на маркетинга и рекламата на транспортни фирми, да участват в проучването на транспортния пазар;

– да работят с информационни системи;

– да придобият добри знания  за продължаване  на образованието във ВУЗ.

Завършилите  курса на обучение получават:

– Диплома за средно образование след успешно завършен 12 клас

– Свидетелство за професионална квалификация – Трета степен след успешно положени държавни квалификационни изпити

– Свидетелство за правоспособност „Водач на МПС категория „В“, кат. Ткт

– Квалификация: “ОРГАНИЗАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ”

 Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.