ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Записването на учениците ще се извършва в кабинет № 14 от 08,30часа до 17,00 часа

!!!ВАЖНИ ДАТИ!!!

 

Записване на приетите ученици на І етап на класиране - до 16.07.2019г.

Подаване на заявление за участие във ІІ етап на класиране - до 16.07.2019г.

Записване на приетите ученици на ІІ етап на класиране - до 22.07.2019 г.

Подаване на документи за участие във ІІІ етап на класиране - 24.07.2019 - 25.07.2019г.

Записване на приетите ученици на ІІІ етап на класиране - до 31.07.2019 г.

 

 

Документи за записване:

1.Заявление до директора (по образец) от ученик и неговият родител/настойник

2.Оригинал на свидетелство за основно образование или на удостоверение за признато основно образование

3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика