ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево

Прием

УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „МАРИН ПОПОВ“ ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ/ПРОФЕСИИТЕ:

  • МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО/МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
  • ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОЧИ ОТ СЛОИСТА ДЪРВЕСИНА/ТЕХНИК – ТЕХНОЛОГ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО
  • ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ/ОПЕРАТОР ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ