ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

ВАЖНО! 
Уважаеми родители и ученици, 
във връзка с мерките относно предотвратяване 
на разпространение на COVID-19 в ПГ "Марин Попов"Ви информираме: 
1.Ще се провежда сутрешен медицински филтър на учениците, който включва преглед за наличие на грипоподобни симптоми - зачервено гърло, кашлица, хрема и телесна 
температура;
2. Медицинският филтър ще започва в 07:00 часа. 
3.Телесната температура на учениците, учителите и персонала ще се измерва с дистанционен термометър на  входа на сградата. При наличие на температура над 
37°С и грипоподобни симптоми, лицата ще се отстраняват.  Родителите на учениците незабавно ще се информират по телефон и електронна поща.
 
Пазете се и бъдете здрави!