ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с обявеното извънредно положение и обявената епидемична обстановка в България от 17.03.2020 година се въвежда дистанционно обучение.

Ще се използва обучителната платформа Shkolo.bg, Skype, Messenger, Viber.

Учениците, които нямат все още регистрация в Shkolo.bg незабавно да направят такава.

Учениците да следят качените обучителни материали в Shkolo.bg и да изпълняват поставените им задачи и указания от учителите.

Обучението ще се извършва по публикувания график.

ГРАФИК
за провеждане на дистанционна форма на обучение
от 17 март 2020 г.
                         
                         
ден час 10А 11А 12А
понеделник 1 Математика 6 География и икономика 8 Английски език 4 Химия и опазване на околната среда 7 Селскостопански машини 12 Диагностика и ремонт 11
2 Английски език 4 Информационни технологии 7 География и икономика 8 Машини и съоръжения в земеделието-уч.практика/ в теоретичен вид/  12 Трактори и автомобили 11 Икономика 13
3 География и икономика 8 Биология и здравно образование 7 Руски език 5 Математика 6 Трактори и автомобили-уч.практика / в теоретичен вид/ 11 Чужд език по професията-английски 4
4 Химия и опазване на околната среда 7 Български език и литература 3 Предприемачество 13 Руски език 5 Трактори и автомобили-уч.практика / в теоретичен вид/ 11 ЗИП Български език и литература 3
5 Информационни технологии 7, 6 Български език и литература 3 Растителна защита-уч.практика /в теоретичен вид/  8 Руски език 5 Философия 9 Автоматизация 11
6 Технология на металите 11 - Техническо чертане 2 География и икономика 8 - СИП История на България 9
7 ФУЧ Природна география 8 - - - - -
                         
ден час 10А 11А 12А
вторник 1 Български език и литература 3 Английски език 4 Химия и опазване на околната среда 7 Физика и астрономия 6 ЗИПП Селскостопански машини 12 ЗИП География и икономика 8
2 Български език и литература 3 Предприемачество 13 Информационни технологии 7 Английски език 4 Безопасност на движение по пътищата 16 Математика 6
3 Приложение на програмни продукти 7 Български език и литература 3 Математика 6 Английски език 4 Безопасност на движение по пътищата 16 Свят и личност 8
4 Чужд език в отрасъла 4 Логистика-въведение 13 История и цивилизация 9 Биология и здравно образование 8 Български език и литература 3 Работа с машино-тракторни агрегати-уч.практика /в теоретичен вид/  11, 12
5 История и цивилизация 9 Математика 6 Здравословни и безопасни условия на труд 13 Български език и литература 3 Здравословни и безопасни условия на труд 2 Работа с машино-тракторни агрегати-уч.практика /в теоретичен вид/  11, 12
6 Физика и астрономия 6 История и цивилизация 9 Български език и литература 3 История и цивилизация 9 Животновъдство 13 Работа с машино-тракторни агрегати-уч.практика /в теоретичен вид/  11, 12
7 Предприемачество 13 - - - Български език и литература 3 ЗИПП Трактори и автомобили 11
8 - - - - СИП История на България 9 -
                         
ден час 10А 11А 12А
сряда 1 Английски език 4 Организация и управление на предприятието-учебна практика /в теоретичен вид /13 Български език и литература 3 Химия и опазване на околната среда 7 ЗИП География и икономика 8 Диагностика и ремонт-уч.практика / в теоретичен вид/ 11
2 Основи на растениевъдството-уч.практика / в теоретичен вид/ 8 Математика 6 Български език и литература 3 Икономика 13 Английски език 4 Диагностика и ремонт-уч.практика / в теоретичен вид/ 11
3 Математика 6 Въведение в бизнескомуникации в спедицията 13 Английски език 4 Земеделска техника-учебна практика /в теоретичен вид/ 12 История и цивилизация 9 Диагностика и ремонт 11
4 Философия 9 Бизнес английски език по специалността 4 Устройство на трактори и автомобили-уч.практика/ в теоретичен вид 13 Земеделска техника-учебна практика /в теоретичен вид/ 12 Трактори и автомобили 11 Български език и литература 3
5 Биология и здравно образование 8 Английски език 4 Приложение на програмни продукти 7 История и цивилизация 9 Математика 6 Български език и литература 3
6 Чужд език в отрасъла 4 Философия 9 Физика и астрономия 6 География и икономика 8 Български език и литература 3 Експлоатация на земеделска техника 12
7 - Физика и астрономия 6 Чужд език в отрасъла 4 - Селскостопански машини 12 -
8 - ФУЧ Природна география 8 - - - -
                         
ден час 10А 11А 12А
четвъртък 1 Математика 6 Английски език 4 Биология и здравно образование 7 Земеделска техника 12 История и цивилизация 9 Автоматизация 11
2 Английски език 4 Химия и опазване на околната среда 7 История и цивилизация 9 Математика 6 Селскостопански машини-учебна практика / в теоретичен вид/ 12 Икономика 13
3 Български език и литература 3 Организация и управление на предприятието и спедицията- 1 част 13 Руски език 5 История и цивилизация 9 Селскостопански машини-учебна практика / в теоретичен вид/ 12 Чужд език по професията-английски 4
4 История и цивилизация 9 Бизнес английски език по специалността 4 Математика 6 Български език и литература 3 Животновъдство 13 Експлоатация на земеделска техника-уч.практика / в теоретичен вид/ 12
5 Основи на животновъдството-учебна практика /в теоретичен вид/ 13 Математика 6 Чужд език в отрасъла 4 Български език и литература 3 ЗИПП Трактори и автомобили 11 Експлоатация на земеделска техника-уч.практика / в теоретичен вид/ 12
6 Металообработване-уч.практика /в теоретичен вид/ 11 Техническо чертане 2 Отглеждане на земеделски култури-уч.практика/ в теоретичен вид/  8 Философия 9 ЗИП Български език и литература 3 ЗИПП Селскостопански машини 12
7 - - - СИП География на България 8 - Експлоатация на земеделска техника 12
                         
ден час 10А 11А 12А
петък 1 Български език и литература 3 Английски език 4 Приложение на програмни продукти 7 Биология и здравно образование 8 Работа с машино-тракторни агрегати-уч.практика / в теоретичен вид/ 11, 12 Математика 6
2 Английски език 4 Български език и литература 3 Математика 6 Изобразително изкуство 15 Работа с машино-тракторни агрегати-уч.практика / в теоретичен вид/ 11, 12 Свят и личност 8
3 Физика и астрономия 6 Изобразително изкуство 15 Философия 9 Информационни технологии 7 Английски език 4 Икономика 13
4 Основи на земеделието-учебна практика / в теоретичен вид/ 13 История и цивилизация 9 Изобразително изкуство 15 Трактори и автомобили 11 Математика 6 -
5 Изобразително изкуство 15 Физика и астрономия 6 Трактори и автомобили-учебна практика /в теоретичен вид/ 11 Философия 9 Здравословни и безопасни условия на труд 2 -
6 - - - Физика и астрономия 6 - -
                         
                         
                         
  Легенда :                    
    Учители:       Разпределение на учебното време:        
    1-инж.Н.Петрова 11-инж.П.Христова   1 час 10.00 - 10.30 ч.          
    2-инж.Н.Иванова 12- Ст.Терзиева   2 час 10.40 - 11.10 ч.          
    3-М.Цонева   13- Д.Радкова   3 час 11.20 - 11.50 ч.          
    4-Кр.Данаилова 15-В.Захариев   4 час 12.00 - 12.30 ч.          
    5-Хр.Маринова 16-Е.Горанов   5 час 12.40 - 13.10 ч.          
    6-Д.Дончев       6 час 13.20 - 13.50 ч.          
    7-Н.Монева       7 час 14.00 - 14.30 ч.          
    8-Ст.Монев       8 час 14.40 - 15.10 ч.          
    9-М.Димитрова