ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

Работна среща - "Добрите практики в нашето училище"

На 21.11.2019г. в зала 300 на Община Севлиево се проведе работна среща, в която участваха заместник-кметът ”Хуманитарни и социални дейности”
Красимира Йорданова, началник отдел "Образование, култура, етническа интеграция и вероизповедания" Сабие Ходжева, началникът на РУО гр. Габрово Георги Маринов, експерти, директори на училища и детски градини, екипи по обхвата.
На срещата беше изтъкнат положителния резултат и създадените добри практики при обхода на подлежащите на образование лица. Бяха анализирани причините за незаписване и отпадане на децата и учениците от образователната система:
• честа миграция в други населени места в страната и в чужбина;
• нисък социален статус на семействата и липсата на мотивация за учене;
• ранни съжителства и липса на ефективни санкции за родителите.
Единствен от екипите на училищата в Община Севлиево, екипът на ПГ "Марин Попов" представи с презентация и много примери добрите практики в нашето училище, както и предизвикателствата, пред които се изправяме.
Дейностите по Механизма за съвместна работа между институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст продължават през учебната 2019/2020г.

Работна среща - "Добрите практики в нашето училище" - Изображение 1Работна среща - "Добрите практики в нашето училище" - Изображение 2