ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

От 29.11.2019 г. до 01.12.2019 г. в гр. Трявна се проведе обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" от обучителната организация "Алтернатива за теб" - Велико Търново, с обучители Стоян Денев и Светослав Стефанов. Проектът се реализира със съдействието на РУО - Габрово. Педагогически специалисти от ПГ "Марин Попов и от ПГИ "Рачо Стоянов" гр. Дряново се включиха в този проект. Темата, по която се обучаваха всички, е "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати. Модели на учебно занятие".

Обучението ни постави много нови теми за размисъл, друг поглед върху подобряването на емоционалния климат в училище, способността за по-ефективно общуване и ефективно използване на учебното време. Много полезен, разпускащ и в същото време ползотворен.

"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 1"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 2"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 3"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 4"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - Изображение 5