ПГ Марин Попов
Професионална гимназия в град Севлиево
Основно меню

!!!ВАЖНО!!!

Подаването на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити, сесия август-септември 2019 година

се извършва в канцеларията на училището от

01.07.2019 - 12.07.2019 г.

работно време - 08,30 - 16.00 часа