ПГ Марин Попов

Професионална гимназия в град Севлиево

Основно меню

 

ПГ Марин Попов, Севлиево е създадена през 2013 година. Издадена е Заповед с № РД-14-64 от 11.07. 2013 година на министъра на образованието и науката. Гимназията е приемник на 2 училища – ПГМСС „Марин Попов“ и ПГКМП – Севлиево. Средствата за финасиране на училището се осигуряват от Общината. Учебните занятия на учениците се провеждат в една смяна.

Гимназията е единственото професионално училище, на територията на област Габрово, със селскостопанска насоченост. В учебното заведение се обучават квалифицирани кадри в областта на земеделието, аграрните технологии и икономическото управление на замеделското стопанство. В училището се провежда обучение на монтьори, техници, фермери, механизатори на горска техника.

Учебното заведение разполага с музей на селското стопанство, единствен за Северна България.

Успешно се поддържат създаденитe добри връзки с местния бизнес за провеждане на практическите занятия в реалните производствени условия на „Идеал Стандарт – Видима” АД – Завод за производство на санитарна керамика, „Изгрев – 90С” ООД, „Абанос” ООД, „Виктор – Мебел” ООД, Корпорация „Топливо” АД , автосервизи др.

 

Специалност - Механизация селското стопанство
Професия: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА Селскостопанска техника? – Тя вече не е онова, което бе! Техническият прогрес през последните години повлия и върху селскостопанската техника. Повиши се многократно качеството на извършваните с нея операции. Ние Ви даваме възможност да ...
Специалност - Механизация на горското стопанство
Професия: Техник - технолог в дървообработването ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА Актуална специалност, която позволява неограничени възможности за реализация на младите хора.Учениците придобиват знания и умения за първична обработка на дървесината, както и за производство на изделия от слоиста ...
Специалност - Агроекология
Професия: Спедитор - логистика Предимства: Практически ориентирано обучение по нова професия "Спедитор-логистик" Специалността „Спедиция, транспортна и складова логистика“ гарантира придобиването на широкопрофилна компетентност и дава множество възможности за ...